УСЛУГИ · Организиране на участияОрганизиране на участия във фестивали,конкурси и други културни прояви в България и чужбина.

Ползотворното сътрудничество между ТА „Евро Травъл” и различните по мащаб организации и институции, свързани с организиране на фестивали и конкурси, ни дава възможност да познаваме добре „Календара на културните събития”.Ето защо имаме възможност да предложим най – добрите варианти на Програми, съчетаващи в себе си както изявата, която Ви интересува, така и възможности за нестандартна почивка.